Komunikační dovednosti – umění jednat s lidmi, osobní rozvoj jedince

Témata:

 • Efektivní komunikace
 • Řeč těla jako nástroj efektivní komunikace
 • Komunikační typologie - efektivní spolupráce s různými typy lidí, jejich pracovní, komunikační a motivační styl
 • Vnitrofiremní komunikace
 • Profesionální komunikace po telefonu
 • Vyjednávání, cesta k vyrovnaným vztahům
 • Asertivita v praxi – umění přijmout, dát chválu a kritiku, umění odmítnout
 • Efektivní využívání času „ Time Management “
 • Profesionální asistentka sekretářka
 • Profesionání pracovník zákaznického a informačního centra
 • Zvládání konfliktů s náročným klientem
 • Zvládání konfliktů v týmech
 • Moje role v týmu, týmová spolupráce
 • Jak rozeznat manipulaci a jak jí čelit
 • „50+“ výhody různorodosti týmů - jak čelit mezigeneračnímu napětí a nedorozumění
 • Stres a jeho zvládání, druhy relaxace
 • Proaktivita a pozitivní přístup – nástroje sebemotivace a sebeuvědomění
 • Mozek a jak ho cvičit
 • Emoční inteligence
 • Základy společenského chování ve vztazích ke kolegům, k obchodním partnerům
 • „Outdoor trénink“ – zlepšení komunikace ve firmě, zvyšování výkonnosti týmů