O mně

Bc. Jana Pištorová - 16 let praxe ve vzdělávání dospělých 

lektorka, trenérka, koučka a konzultantka v oblasti HR, cvičiteka kondičního, zdravotního cvičení a trenérka zdravého životního stylu

Jak pracuji

 • Programy firemního vzdělávání tzv. ušitého na míru podle aktuálních vzdělávacích potřeb zákazníka se zaměřením na měkké dovednosti (soft skills), zejména komunikační, manažerské, prezentační dovednosti více zde ...
 • Specializace: komunikace ve všech jejích souvislostech, zvládání konfliktů, osobnostní rozvoj zaměstnanců, péče o zákazníka, prezentační dovednosti a přesvědčivé vystupování, vedení týmů-manažerské dovednosti, týmová spolupráce a rozvoj týmů (Teambuilding), interpersonální vztahy na pracovišti, firemní kultura – etiketa na pracovišti, školy mistrů, lektorské dovednosti více zde ...
 • Zdravý životní styl: pobytové sportovně relaxačnní programy zaměrené na osobní rozvoj a zvládání stresu, pravidelné vedení kondičních i zdravotních cvičení
 • Koučování: Pozitivní přístup, upřímnost, důvěra a naprosté soustředění na potřeby klienta. Praxe mi ukázala, že otevřenost a autenticita je při jednání s lidmi velmi důležitá, aplikuji toto i v rámci koučování.
 • Metody výuky: intenzivní tréninkové – kladu důraz na prožitkovou zkušenost. Na přání zákazníka realizuji i zážitkové aktivity v neformálním prostředí (Outdoor)
 • Formy výuky: modelové situace, případové studie, hraní rolí, diskuse, příklady z praxe, zpětná vazba lektora, práce se zkušenostmi účastníků, využívání kamery s následným rozborem nahrávky
 • Spolupráce: rekvalifikační a doškolovací kurzy pro pracovníky sociální péče a zdravotnictví v oblasti komunikace v mezilidských vztazích, jednání s problémovým klientem, kritická místa v přístupu ke klientovi, kurzy pro lékaře v personálních a manažerských dovednostech, kurzy pro učitele - klientský přístup k žákovi a jeho rodině
 • Metody a formy výuky přizpůsobuji všem cílovým skupinám zaměstnanců, více zde ...
 • Při přípravě a realizaci rozvojových programů vycházím ze svých životních zkušeností, z pracovních zkušeností, z dlouholetých zkušeností z manažerské a personalistické praxe
 • Pravidelně spolupracuji s několika vzdělávacími agenturami

Vzdělání

 • Universita J. A. Komenského – obor vzdělávání dospělých (andragogika, personalistika, psychologie, pedagogika)
 • Střední průmyslová škola Sdělovací techniky - obor radiokomunikační technika

Další vzdělání

 • Kurz pro lektory v sebezkušenostním výcviku podle psychoterapeutického směru C. Rogerse (2007)
 • Cyklus seminářů psychologického procesního přístupu Gestalt zaměřeného na používání metod, které jsou vysoce účinným nástrojem využitelným při zvyšování efektivity firem (IVGT-Institut pro výcvik v Gestalt Terapii, 2008 - 2010)
 • Worksrkshop Frans Meulmeester: Zvládání konfliktů podle profesního přístupu Gestalt, IVGT 2010)
 • Worksrkshop Ria Verlingenden: Pracovní a rodinné konstalace ( IVGT 2011)
 • Kurz Koučování k výsledkům- úvod do specifického tréninku koučů, (Result Coaching systém ČR 2012 )
 • Certifikovaný kurz na Agilní metody, Scrum Master (CSM),( společnost Scrum Alliance  2019

Předchozí praxe

 • HR manažerka se zodpovědností za rozvoj zaměstnanců, zodpovědnost za podporu prodeje, vedení oddělení péče o zákazníky, obchodní činnost, manažerka projektů a produkční - vedení týmů při výrobě reklam a zakázkových filmů, technická spolupráce při ozvučování filmů