Projekty

Vybrané uskutečněné dlouhodobé projekty pro různé cílové skupiny

 • Rozvojový projekt pro společnost Kaufland
  cyklus tréninků pro pracovníky infocenter: zákaznická komunikace, zvládání konfliktů, zvládání stresu, vedoucí úseků: manažerské dovednosti, komunikace, přesvědčivé vystupování, pro pracovníky zákaznického servisu: zvládání stresu, řešení konfliktů, rozvoj týmu, komunikace. Pro pracovníky nákupu: efektivní využívání času (Time management), zvládání konfliktů, komunikace a pro vedoucí prodejen a úseků: manažerské a personální dovednosti, rok 2009 - do současnosti 
 • Programy pro Škoda Auto - pro liniový management -mistři ​​
  Základní mistrovské programy -manažerské dovednosti , hodnotící rozhovory, zvládání emocí, konfliktní situace na pracovišti, sebeprezentace skupinové koučování ,rok 2013 -do současnosti 
 • Rozvojový program pro zákaznické centrum společnosti Devro a.s
  komunikace a týmová spolupráce. Rok 2010  - do současnosti
 • Antistresový rozvojový program   pro ČEZ a.s. ​​
  a práce pod tlakem pro střední management a specialisty v elektrárnách, rok 2015,2016   
 • Koučování - ČD Telematika​​
  začínající střední management - osobnostní rozvoj, zlepšení manažerských dovedností, rok 2017 
 • Koučování - Wunderman s.r.o.
  koučování pracovníků v marketingu  -osobnostní rozvoj, rok 2016                           
 • Dlouhodobé projekty dalšího rozvoje a vzdělávání pracovníků TESCO STORES ČR a SR
  příprava a realizace tréninkového vzdělávacího programu pro pracovníky společnosti: tréninky komunikace, asertivity, řešení konfliktních situací (od roku 2006), Projekt „Ovlivňování pro pokročilé“ pro manažery prodejen, supermarketů a hypermarketů rok 2010, 2011   
 • otevřené certifikované tréninky - Asociace dentálních hygienistek ČR
  zvládání emočních vypjatých situací v práci -pro dentální hygienistky, zdravotní sestry a zubaře, rok 2014 - 2018
 • Manažerské vzdělávání pro vedoucí zaměstnance aparátu Ministerstva životního prostředí
  cyklus tréninků pro manažery a personalisty z oblasti organizace práce, delegování a time managementu, teambuildingu, vedení týmů, motivace, komunikace, řízení znalostí, v letech 2010 - 2012
 • Cyklus školení pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí
  realizace tréninků se zaměřením na komunikaci, asertivitu, zvládání konfliktů, etiketu a firemní kulturu ve státní správě, emoční inteligenci, vyjednávání, rok 2006  - do současnosti
 • Rozvojový projekt pro společnost Synthos a.s. 
  Školy mistrů(manažesrké dovednosti, efektivní využívání času a týmová spolupráce) rok 2010 
 • Rozvojový program pro řidiče kamionů pro společnost Milktrans a.s.
  Tréninky komunikačních dovedností všech řidičů kamionů a nastavování firemní komunikace napříč celou firmou.2010 
 • Cykly školy mistrů pro Severočeské doly a.s.
  Realizace tréninků pro liniový management:manažerské dovednosti rok 2010, 2011, 2012,2013 
 • Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
  Dlouhodobá spolupráce s interními auditory v rozvojových programech (komunikace, zvládání konfliktů a přesvědčivé vystupování) rok 2008 - do současnosti
 • Lékařský a nelékařský personál oddělení geriatrie Thomayerovy nemocnice 
  Několikaleté kontinuální vzdělávání všech zaměstnanců v komunikačních a manažerských dovednostech - vedení týmu, úkoly a povinnosti vedoucích pracovníků směrem k nadřízeným a podřízeným, komunikační dovednosti při sdělování zpráv klientům i příbuzným, spolupráce v týmu. Rok 2009, 2010, 2011
 • Tremco Illbruck 
  Příprava, realizace a vedení celého lektorského týmu. Teambuildingové projekty pro celou společnost –pro 50lidí, v neformálním prostředí ( i (outdoorové aktivity). Projekty zaměřeny na zlepšení vnitrofiremní komunikace a vztahů napříč celou firmou. Rok 2007,2008