Manažerské dovednosti

Témata:

 • Základy prezentačních dovedností – jak přesvědčit ( např.vedení pracovních porad)
 • Vedení pracovního týmu, delegování a motivování
 • Druhy manažerských pohovorů a jejich zvláštnosti, zadávání úkolů, zpětná vazba, výběrový pohovor, disciplinární pohovor
 • Hodnocení zaměstnanců – komunikace při hodnotícím pohovoru
 • Řešení konfliktů s podřízenými, emočně náročné rozhovory
 • Jak nejlépe vyjít s podřízenými – spolupráce s různými typy lidí a jejich motivační, komunikační a pracovní styl
 • Efektivní využívání pracovního času „ Time Management “
 • Manažerské vyjednávání
 • Komunikační dovednosti – jako pracovní nástroj manažera
 • Vedení týmů, týmová spolupráce
 • „50+“ výhody různorodosti týmů - jak čelit mezigeneračnímu napětí a nedorozumění
 • Škola mistrů
 • „Outdoor trénink“ – zlepšení komunikace ve firmě, zvyšování výkonnosti týmů