Prezentační dovednosti, trénink trenérů, lektorů

  • Prezentační dovednosti, umění přesvědčivě vystupovat
  • Řeč těla a přesvědčivé vystupování bez stresu
  • Umění „prodat“ svoji práci
  • Prezentace před kritickým publikem
  • Komunikace s posluchači
  • Jak si udržet pozornost
  • Lektorské, trenérské dovednosti