Zvládání konfliktů, nepříjemné rozhovory v zaměstnání i soukromí

Kdy?   Napište si vaše aktuální požadavky, viz mail

Máte občas nervózního klienta nebo někoho, kdo na Vás křičí? Umíte řešit konflikty s kolegou, se šéfem, podřízeným nebo s někým blízkým? Poznáte blížící se konflikt a předcházíte mu?  Umíte říct "ne"? Udržíte si vždy své hranice? Jak říkáte nepříjemné zprávy?

....... tréninkový seminář  z Vašich konkrétních konfliktních situací

maximálně pro 11 osob 

Kde?  Bude upřesněno

Přihlášky a dotazy: jana@pistorova.cz nebo telefonicky 603 434 557

Za kolik? 1.800,- Kč vč. DPH

Tematické okruhy:

Zvládání konkrétních konfliktních situací z Vašeho života

 Emoce-zvládání emocí svých a emocí druhého

 Jak poznám, že se blíží konflikt a jak ho předcházet

 Jak rozeznat jednotlivé styly řešení konfliktů i svůj preferovaný styl:

 Sehrávání modelových situací nepříjemných rozhovorů, se zpětnou vazbou

 Modelové situace s tréninkem nových efektivnějších způsobů řešení konfliktních situací

Přihlášení na kurz